Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Aankopen in grond

Lees meer

Het aankooptraject

Telefonisch contact

Eén van onze verkoopadviseurs neemt vrijblijvend contact met u op voor een mogelijkheid om te investeren in grond. Nadat u heeft aangegeven nadere informatie te wensen sturen wij u een brochure van één van onze proposities toe. Op een later moment nemen wij opnieuw contact met u op om u een uitgebreide uitleg te geven.

Fysieke afspraak

Op het moment dat u onze propositie interessant genoeg vindt en u zou ons beter willen leren kennen komen wij vrijblijvend bij u langs. Tijdens de afspraak wordt de gekozen propositie nogmaals met u doorgenomen en is er alle gelegenheid tot het beantwoorden van al uw vragen. Op deze manier is alles voor u duidelijk en krijgt u een goed beeld van ons bedrijf.

Afronding afspraak

Bij de afronding van het gesprek is het aan u om te kiezen wat u wilt; wilt u alles even rustig Iaten bezinken of bent u er al van overtuigd dat u een investering in grond wilt doen? Op het moment dat u ervan bent overtuigd een investering in grond te willen doen zal onze adviseur uitgebreid de koopovereenkomst met bijbehorende documentatie met u doornemen. Pas als alles duidelijk is en u tot aankoop wilt overgaan, tekent u de koopovereenkomst.

In het kort

1

Koopovereenkomst

U heeft tijdens de afspraak met één van onze adviseurs de keuze gemaakt om de koopovereenkomst te ondertekenen.

Notarieel traject

Het notariële traject wordt in gang gezet, en na het aanleveren van alle benodigde stukken bij de notaris ontvangt u de conceptakte, nota van afrekening en - indien gewenst - een volmacht.

2
3

Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht vindt veelal plaats tussen 3 á 4 weken nadat u de koopovereenkomst heeft getekend. U kunt gebruik maken van de volmacht indien u niet aanwezig wenst te zijn bij de overdracht.

Kadaster

De notaris informeert het Kadaster na de overdracht. U wordt dan geregistreerd als nieuwe eigenaar in het Kadaster.

4
over Ons concept