Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
December 4, 2020
|
4 min lezen

Forse stijging grondwaarde

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de werkelijke transactieprijzen het afgelopen kwartaal een stijging laten zien van 9,3 procent.

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de werkelijke transactieprijzen het afgelopen kwartaal een stijging laten zien van 9,3 procent. In het derde kwartaal bedroeg de grondprijs gemiddeld 496 euro per m², in het vorige kwartaal was dat 453 euro.

De gemiddelde prijs van bouwkavels is het afgelopen kwartaal met bijna 10 procent gestegen. Gemeenten spinnen daar flink garen bij, ook die in de voorheen goedkope regio’s.

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de werkelijke transactieprijzen het afgelopen kwartaal een stijging laten zien van 9,3 procent. In het derde kwartaal bedroeg de grondprijs gemiddeld 496 euro per m², in het vorige kwartaal was dat 453 euro.

De theoretische waarde van bouwgrond, de zogeheten residuele grondwaarde, is volgens berekeningen van Metafoor de afgelopen drie maanden zelfs nog meer gestegen – met 10,7 procent. Op jaarbasis is er zelfs sprake van een stijging van bijna 40 procent. De residuele grondwaarde is wat overblijft wanneer de stichtingskosten worden afgetrokken van de vrij op naam prijs van een (nieuwbouw)woning.

De meeste gemeenten gebruiken deze methode om grondwaarden te berekenen. ‘De bouwkosten stijgen gering – het derde kwartaal slechts met 0,2 procent – in tegenstelling tot de prijzen van nieuwbouwwoningen en daarmee stijgt dus de residuele waarde van woningbouwgrond,’ legt Metafoor-directeur Erik Berkelmans uit. De gemiddelde residuele grondwaarde is inmiddels 656 euro per vierkante meter. Dat is volgens hem goed nieuws voor de gemeenten en hun grondbedrijven.

‘De woningmarkt wordt – anders dan bij de vorige economische crisis – tot dusverre maar beperkt beïnvloed door de coronacrisis. De woningprijzen per vierkante meter van bestaande woningen zijn dit kwartaal weer flink gestegen, namelijk met meer dan 3 procent. Op jaarbasis zijn de prijzen zelfs met meer dan 10 procent toegenomen.’

De stijging doet zich voor in vrijwel heel Nederland. ‘Er is sprake van crowding-out: wonen in de Randstad wordt zo duur dat kopers naar goedkopere gebieden worden gedrukt, zoals Overijssel en Friesland’, zegt Berkelmans. Het waterbed-effect is zo groot dat zelfs Oost-Groningen en de Achterhoek, die voorheen als krimpgebieden werden aangemerkt, te maken krijgen met een toenemende druk op de woningmarkt en afgelopen kwartaal de hoogste procentuele woningprijsstijgingen laten zien.

Ander Nieuws